محصولات شگفت انگیز

کارت صدا M-Audio M-Track Solo

۳.۳۹۷.۰۰۰ تومان

میکروفون sE Electronics X1 A

۵.۹۳۰.۰۰۰ تومان

هدفون AKG K52

۲.۵۹۹.۹۰۰ تومان

میدی کنترلر AKAI LPD8 MK2

۳.۵۲۰.۰۰۰ تومان

میدی کنترلر AKAI APC40 MKII

۲۵.۳۴۴.۰۰۰ تومان

میدی کنترلر AKAI MPD218

۵.۵۴۴.۰۰۰ تومان

میدی کنترلر AKAI MPC KEY 61

۱۰۰.۳۲۰.۰۰۰ تومان

میدی کنترلر AKAI MPK Mini Plus

۱۰.۵۶۰.۰۰۰ تومان

میدی کنترلر AKAI MPK225

۱۷.۹۵۲.۰۰۰ تومان

میدی کنترلر AKAI MPK261

۳۳.۹۶۸.۰۰۰ تومان