نمایش 1–16 از 22 نتیجه

پری آمپ Focusrite Scarlett OctoPre

۲۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان

پری آمپ Focusrite Clarett OctoPre

۲۷.۲۵۰.۰۰۰ تومان

کارت صدا Focusrite Scarlett 2i2 G3

۱۰.۱۷۰.۰۰۰ تومان

کارت صدا Focusrite Scarlett 4i4 G3

۱۴.۴۰۰.۰۰۰ تومان

کارت صدا Focusrite Vocaster Two

۱۵.۵۷۰.۰۰۰ تومان

کارت صدا Focusrite Vocaster One

۹.۱۸۰.۰۰۰ تومان

کارت صدا Focusrite Clarett+ 2Pre

۲۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان

کارت صدا Focusrite Red 4Pre

۱۱۴.۷۵۰.۰۰۰ تومان

کارت صدا Focusrite Red 8Pre

۱۲۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان